www.tijdvoorbezinning.nl

1 Tes 5: Onderzoek alles, behoud het goede…